januari 2, 2019

Examen voorbereiding

Rijexamen aanvragen

Aan de hand van de uitslag van de tussentijdse toets weten we hoe je ervoor staat. We weten dan precies wat je sterke en zwakke punten zijn en kunnen een planning maken richting rijexamen en gaan het rijexamen aanvragen.
Heb je geen tussentijdse toets gedaan, dan bepalen we het moment van aanvraag tijdens het lestraject.
Bij het aanvragen van het rijexamen houden we rekening met een reserveringstermijn van 4 tot 6 weken bij het CBR.

Wat neem je mee naar het CBR

  • Oproep
  • Eigen Verklaring
  • Zelfreflectie formulier van het CBR printen en meenemen
  • Legitimatiebewijs
  • Uitslag van de tussentijdse toets (indien van toepassing)

Wat staat je te wachten

De start van het examen begint bij het CBR. De tijd en het tafelnummer staan op je oproep. De examinator controleert je legitimatie en je oproep. Hij legt de gang van zaken uit.

Buiten krijg je een ogentest. (Op 25 meter afstand een nummerbord lezen). Dan zal er steekproefsgewijs een controle van de lesauto volgen (verlichting, banden). De examinator toetst vervolgens je theoretische kennis van je lesauto.

Tijdens de rit zal de examinator je twee bijzondere verrichtingen laten uitvoeren indien je geen vrijstelling daarvoor hebt verkregen met een tussentijdse toets.
Ook zal je er zelfstandig gereden moeten worden. En kan tevens situatie bevraging voorkomen.