• Wat houdt het rijexamen in?
  • Rijexamen aanvragen
  • Kosten rijexamen
  • Wat neem je mee naar het CBR?

Wat houdt het rijexamen in?

Voor de rit:

• De start van het examen begint bij het CBR. De tijd en het tafelnummer staan op je oproep.
  De examinator controleert je legitimatie en je oproep. Hij legt de gang van zaken uit.
• Buiten krijg je een ogentest. (Op 25 meter afstand een nummerbord lezen)
• Steekproefsgewijs volgt er een controle van de lesauto. (verlichting, banden)
• De examinator toetst je theoretische kennis van je lesauto.
• De examenrit start.

Tijdens de rit:

Twee bijzondere verrichtingen, Als je geen vrijstelling hebt van een toets
Zelfstandig rijden
Situatie bevraging

Einde examenrit

• De rit eindigt weer bij het CBR.
• Binnen bespreekt de examinator de rit met behulp van jouw reflectieformulier.
• Je hoort of je geslaagd bent.

Duur van het examen

Het rijexamen duurt maximaal 55 minuten vanaf je examentijd.

Rijexamen aanvragen

Aan de hand van de uitslag van de tussentijdse toets weten we hoe je ervoor staat. We weten dan precies wat je sterke en zwakke punten zijn en kunnen een planning maken richting rijexamen en gaan het rijexamen aanvragen.

Heb je geen toets gedaan, dan bepalen we het moment van aanvraag tijdens het lestraject.

Bij het aanvragen van het rijexamen houden we rekening met een reserveringstermijn van 4 tot 6 weken bij het CBR.

Kosten rijexamen

Prijzen

Wat neem je mee naar het CBR:

1. Oproep, Eigen Verklaring en Zelfreflectieformulier van het CBR printen en meenemen
2. Legitimatiebewijs
3. Uitslag van de tussentijdse toets (indien van toepassing)