• Machtiging
  • Eigen Verklaring
  • Zelfreflectieformulier
  • Dit moet je zelf doen

Machtiging

De rijschool kan alleen een rijexamen aanvragen als jij de rijshool hiervoor machtigt. Dit is juridisch verplicht.

Tip:

Regel de machtiging direct bij het aanvragen van je theorieexamen. Het is dan ruim op tijd en de rijschool kan dan ook het theorieexamen voor je aanvragen.

Eigen Verklaring

De 'Eigen Verklaring' is een juridisch document dat aangeeft dat je gezond bent en medisch gezien in staat bent om een auto te besturen.
Deze Eigen Verklaring dien je digitaal in bij het CBR en kost €25,-. Je ontvangt het formulier samen met je de examenoproep. De Eigen Verklaring print je uit en onderteken je bij het CBR als je examen doet.

Zelfreflectieformulier

Dit formulier ontvang je vanzelf bij de examenoproep. Lees alle punten aandachtig door en beoordeel jezelf door aan de verschillende onderdelen een cijfer te geven. Je levert dit formulier in bij de examinator. Na de uitslag van de toets en/of examen neemt de examinator dit zelfreflectieformulier met je door. Er zit geen goed of fout aan en het heeft geen effect op de uitslag.

Dit moet je zelf doen:


1. Vraag DigiD aan als je dat nog niet hebt
2. Machtig de rijschool machtigen bij het CBR
3.Vraag de Eigen Verklaring aan bij het CBR