Lesplan

Het lesplan is opgebouwd van eenvoudig naar meer complexere taken. Het heeft een logische volgorde waardoor je makkelijk overgaat naar een volgend niveau of onderdeel.

Dit lesplan staat ook op je instructiekaart. Elke les bekijken we je vorderingen en werken we je instructiekaart bij. Zo blijf je op de hoogte van jouw vorderingen.

Is iets niet duidelijk? Vraag het gerust.

Een gemiddelde leerling heeft 40 lesuren nodig om alle onderdelen te beheersen.

  • Voertuig beheersing
  • Kruispunten oversteken
  • Afslaan
  • Bijzondere wegen
  • Bijzondere verrichtingen
  • Bijzondere verrichtingen in opdracht
  • Zelfstandig kijken
  • Theoretische kennis
  • Rij-examen training

Voertuig beheersing

- Sturen
- Opschakelen
- Terugschakelen
- Stoppen en wegrijden

Kruispunten oversteken

- Gelijkwaardige kruispunten
- Voorrangskruispunten

Afslaan

- Rechtsafslaan
- Linksafslaan

Bijzondere wegen

- Rotondes
- Smalle wegen
- Snelweg

Bijzondere verrichtingen

- Vak parkeren (links, rechts, achteruit)
- File parkeren
- Bocht achteruit
- Halve draai
- Keren op weg
- Hellingproef

Bijzondere verrichtingen in opdracht

- Parkeeropdracht
- Omkeeropdracht
- Stopopdracht

Zelfstandig rijden met behulp van:

- Navigatie
- Instructie
- Borden
- Oriëntatiepunt

Theoretische kennis

- Voertuigkennis
- Situatie bevraging

Rij-examen training

- Examenroutes rijden volgens CBR exameneisen
- 'Valkuilen' in examenroutes behandelen
- Voertuig kennis (herhalen)
- Situatie beschrijving (herhalen)
- Laatste puntjes op de i